021-66561465

021-66913740

09120717164

آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی
یادگیری و آموزش تئوری موسیقی برای هرکسی که علاقه مند به حوزه موسیقی است و قصد دارد به صورت حرفه ای در آن فعالیت کند امری ضروری تلقی می شود.در واقع می توان گفت پایه آموزش اصول موسیقی و شناخت قواعد بنیادین آن بستگی به یادگیری تئوری موسیقی دارد.
آموزشگاه برومند با ارائه دوره های آموزش تئوری موسیقی شما را در مسیر حرکت به سوی هدف والایتان در موسیقی یاری می کند.