021-66561465

021-66913740

09120717164

دوره های موسیقی کودکان

دوره های موسیقی کودکان
دوره های موسیقی کودکان یا ارف کودکان نام دوره است که موسیقی را به روشی نوین و خاص به کودکان می آموزند. این دوره رده سنی کودکان بین سه تا هفت سال را شامل می شود..دوره های موسیقی کودکان با ساز های ارف, زایلوفون, متالوفون و پرکاشن ارف به انتخاب کودک, همراه است.کودکان پس از گذراندن این دوره ها با کمک مشاوه موسیقی و کشف استعدادشان در نوازندگی می توانند ساز خود را به صورت تخصصی انتخاب کنند.باید بدانیم که آموزش موسیقی در سنین پایین برای کودکان بر رشد و تقویت هوش و حافظه آنان تاثیر دارو و کودکان را برای ادامه مسیر در حوزه موسیقی آماده تر می کند.
شما می توانید برای آگاهی بیشتر از دوره های اموزش موسیقی در آموزشگاه موسیقی موزیک آکادمی با راه های ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید.