021-66561465

021-66913740

09120717164

آموزش آواز

آموزش آواز
آموزش آواز در آموزشگاه موسیقی برومند در سبک های پاپ ,سنتی تدریس می شود.
هنرجویان می توانند با حضور در آموزشگاه موسیقی برومند و دریافت مشاوره در زمینه انتخاب سبک آواز تخصصی حنجره و توانایی آن را به درستی بسنجند و خود را در مسیر درست در حوزه موسیقی قرار دهند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه آموزش آواز تخصصی با آموزشگاه موسیقی برومند تماس حاصل فرمایید.