021-66561465

021-66913740

09120717164

کاخن
کاخن یکی از ساز های کوبه ای غربی به حساب می آید که در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شود.کاخن ساختاری جعبه شک دارد و ونوازنده بر روی آن می‌نشیند و با ضربات کف دست و انگشتان که بر روی صفحه جلویی (تاپا) و صفحات کنار و بالای ساز می‌کوبد، صدا تولید می‌کند.امروزه در موسیقی پاپ,موسیقی جاز و ... از صدای ساز کاخن استفاده می شود.