021-66561465

021-66913740

09120717164

تنبک
تنبک مهم ترین ساز کوبه ای در یک ارکستر سنتی محسوب می شود.برخی از صاحب نظران در حوزه موسیقی ساز تنبک را پرکاربرد ترین ساز کوبه ای جهان می شناسند.یعنی از حیث تکنیک بسیار پرکار و کاربردی است.
ساز های دف و دایره که مدتی است در ارکستر سنتی به کار می روند,بیشتر و در اصل سازهای محلی و آئینی محسوب می شوند.

ساختار ظاهری تنبک از مواردی که در زیر اشاره شده است:
پوست
دهانهٔ بزرگ
تنه
پا
گلویی (نفیر)
دهانهٔ کوچک (کالیبر)
بدنه ساز تنبک ابتدا از سفال فلز و یا چوب ساخته می شود اما امروزه غالبا از چوب برای ساخت بدنه تنبک بهره می برند.
تنبک یکی از ساز های کوبه ای با قدمت ایرانی است که به طور حرفه ای در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شود.